గ్రామ సెక్రెటేరియేట్ ఉద్యోగాలకై టెస్ట్ సీరీస్ మొదలయ్యింది. వివరాలకోసం మీనా గారిని 8101010140 నందు సంప్రదించండి ...!